Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

Waterberging Sonmanstraat Rotterdam

Project: Sonmanstraat te Rotterdam Blijdorp
Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam
Uitvoeringsperiode (jaartal): 1999
Gefactureerde omzet: 58.150,-
Specificaties

Lengte infiltratievoorziening : 220 m1
Breedte infiltratievoorziening : 1 m1
Totale oppervlak afgekoppeld : 2.500 m2
Berging systeem : 114 m3 [ca. 45 mm. neerslag]
Drooglegging : 1,50 m1

Meting 18 augustus 2001: [25,5 mm / 30 minuten]
Vullingstijd bij piekbelasting is < 60 minuten, Leegloop-/ infiltratietijd gemeten < 120 minuten.
Stijging in infiltratiesysteem: 0,40 m1. Maximale stijging GWS: 0,30 m1. Oorspronkelijk GWS
terug na ca. 6 dagen.

Het systeem functioneert goed bij piekbelastingen tot 45 mm en bij langdurige regenval
van matige intensiteit

Sonm  1Sonm5sonm2Sonm 4