Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Aanleg speeleiland Babberspolder

Architect Crul: ‘De medewerkers van Van Dijk Maasland stelden zich tijdens de gehele uitvoeringsperiode inventief en oplossingsgericht op. Als iets niet helemaal werkte conform de tekening, vond er overleg plaats en werd er naar een oplossing gezocht. Kortom, een prettige ervaring.’

De gemeente Vlaardingen besloot voor de vernieuwde wijk ‘Babberspolder’ in het oostelijke gedeelte van de gemeente, een speelplaats te laten creëren voor kinderen van omliggende scholen. Van Dijk kwam bij aanbesteding voor de uitvoering van het speeleiland als meest geschikte partij naar voren.

Project: Aanleg speeleiland Babberspolder
(Sneeuwbalstraat)
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Uitvoeringsperiode 3 maanden (2008)
De samenwerking
Er heeft een samenwerking plaatsgevonden tussen de architect Roeland Crul (architectenbureau Vorm en Ruimte), Gemeente Vlaardingen en Van Dijk Maasland/KV Bouw. Architect Crul heeft alvorens het uitvoeren van het ontwerp, behoeften geďnventariseerd bij omliggende scholen. Het moest een speelplaats worden waar kinderen veilig kunnen spelen onder permanente toezicht van gemeentewerkers. Op basis zijn ontwerp heeft Van Dijk een speeleiland gemaakt. Werkzaamheden bestonden onder andere uit het aanbrengen van gestapelde keien en het aanbrengen van een zandbak. Het eiland bevat speciaal strandzand en het water is veilig om in te zwemmen. Dit komt door de open verbinding met de singel, waardoor het water continu in beweging blijft.  
 
Architect Crul heeft laten weten de samenwerking met Van Dijk Maasland als ‘zakelijk’, ‘prettig’, maar ook als ‘leuk’ te hebben ervaren. Crul: ‘De medewerkers van Van Dijk Maasland stelden zich tijdens de gehele uitvoeringsperiode inventief en oplossingsgericht op. Als iets niet helemaal werkte conform de tekening, vond er overleg plaats en werd er naar een oplossing gezocht. Kortom, een prettige ervaring.’

De werkzaamheden
Naar aanleiding van het definitieve ontwerp; een speeleiland met water om in te spelen, zandbak en ludieke houten hutjes, heeft Van Dijk zich ontfermd over het uitgraven van de grond zodat er een eiland ontstond. Daarnaast heeft Van Dijk een fundering van beton gestort  voor het huisje waarin de toezichtsmedewerker kan verblijven.

Om het geheel te verfraaien heeft Van Dijk beschoeiing, keien en graszoden aangebracht. Ook het aanbrengen van een zandbak behoorde tot de werkzaamheden. Door het zorgvuldig plaatsen van keien ontstond er een extra speelplek voor de kinderen. Bij de uitvoering van de zandbak is rekening gehouden met de veiligheid van de kinderen. Er is voor een grote korrel zand gekozen, omdat deze over een grotere valdempendheid beschikt dan een kleine korrel.

Voor en tijdens het project heeft Van Dijk niet alleen de taak van hoofdaannemer op zich genomen, maar fungeerde deze ook als adviseur op het gebied van grondwerk.

Het resultaat
De afronding van het project verliep goed. De speelplaats werd binnen de gestelde termijn 3 maanden opgeleverd. Hierdoor konden de kinderen in hun schoolvakantie genieten van het nieuwe speeleiland. Dit resulteerde, tezamen met een prettige samenwerking tussen de partijen, in een tevreden opdrachtgever en blije eindgebruikers.