Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

Vlaardings Geluk I bouw- en woonrijp maken

Vlaardings Geluk. Een sinds 2013-2014 bestaande nieuwbouwwijk, in de voormalige Babberspolder te Vlaardingen. Op de plek waar tientallen flats het straatbeeld vulden, zijn 122 nette nieuwbouwwoningen verrezen. Nieuwbouwer ERA contour nam voor aanvang van het project, in 2011, Van Dijk Maasland in de arm voor het bouw- en woonrijp maken van het gebied.††

Project

:†Vlaardings Geluk I, bouw- en woonrijp†
† maken

Opdrachtgever :†Gemeente Vlaardingen†en ERA Contour
Uitvoeringsperiode :†2011 - 2013
Aanneemsom : Ä 1.632.490,-

Borging kwaliteit en efficiŽntie
In een onderhandse aanbesteding heeft Van Dijk Maasland de opdracht voor het bouw-en woonrijp maken van deze wijk gegund gekregen. Dit vanwege de prettige samenwerking tussen Van Dijk, ERA en Gemeente Vlaardingen tijdens de bouwrijpfase. Een samenwerking welke als 'zeer prettig' kan worden bestempeld.

Voor aanvang van het project vond een kick off meeting plaats met alle betrokken partijen, om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Na de kick off vond wekelijks een uitvoerings-meeting plaats. Hierin stond het scherp stellen van de werkzaamheden centraal: Wie werkt wanneer? Is dit haalbaar binnen de planning? Welke kwaliteit leveren we? Met als ťťn uitgangspunt: is het efficiŽnt en dus kostenbesparend?†De regie over het project is ten dele gevoerd vanuit een voormalig schoolpand. Door het fysiek bij elkaar zitten van de projectleiders en het uitvoerend personeel van ERA en Van Dijk Maasland, zijn de communicatielijnen kort, hetgeen zeer prettig werkt.†

De uitgevoerde werkzaamheden per fase

BOUWRIJP FASE

Voor ERA:†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
- Bouwputten ontgraven t.b.v. de nieuwe woningen;
- Verwijderen kabels, leidingen, riolering;
- Nieuwe bestrating en beplanting aanbrengen op gemeenschappelijke terreinen.
Voor Gemeente Vlaardingen:†
- Hoofdriolering verwijderen;
- Asfaltpaden aanbrengen;
- Plaatsen bomen en planten.

WOONRIJP FASE
Voor ERA:
- HWA en VWA riolering aanbrengen;†
- Egaliseren bouwput, aanbrengen bodemafsluiting en drainage;
- Teelaarde met bloemenmengsel aanbrengen;†
- Vervaardigen hofjes met parkeerplaatsen;
- Plaatsen betonnen plantenbakken.
Voor Gemeente Vlaardingen:
- Aanbreng nieuw straatwerk (gebakken dikformaat);
- Aanleg parkje (binnentuin);
- Aanbreng asfaltpaden naar woningen.

Procesmanagement: Van Dijk als belangrijke spil voor stakeholders
Uitvoerder Erwin van Wijk
vertelt over de rol van Van Dijk Maasland: 'Van Dijk wordt binnen het project gezien als belangrijke spil. We hebben naast het uitvoeren van kwalitatieve grondwerkzaamheden ook een niet te onderschatten coŲrdinerende functie. We communiceren frequent met de omwonenden, en leggen hun vragen neer bij de bij ERA, bij de Gemeente en vice versa. In het belang van alle partijen zorgen we zoveel mogelijk voor een optimale bereikbaarheid van het bouwterrein. Maar dit geldt ook voor de toegankelijkheid van de woningen. Een doelstelling is dat we zo min mogelijk overlast veroorzaken plus dat we de werkzaamheden zoveel mogelijk kostenbesparend in elkaar laten overvloeien.'

Meer van onze projecten in de Babberspolder:
- Vlaardings Geluk I, deeplan 5a - Bouw en woonrijp maken winkelcentrum;
- Vlaardings Geluk II, bouwrijp maken woonwijk.

De werkzaamheden zijn tot tevredenheid van zowel ERA als Gemeente Vlaardingen binnen de gestelde termijn en budget opgeleverd.