Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Bouw- en woonrijp maken terrein Automobielmuseum Louwman

Van Dijk Maasland legt een betrouwbare basis en zorgt voor een nette uitstraling van de buitenruimte van het (in die tijd) nieuw te bouwen Louwman Museum in Den Haag.

Project : Bouw- en woonrijp maken terrein Louwman Museum
Opdrachtgever : Louwman Museum te Den Haag
Uitvoeringsperiode : September 2007 t/m Juli 2010
Gefactureerde omzet :  € 2.400.695,-

Het project
Het grootste automobielmuseum van Nederland, het Louwman Museum, opende in 1969 voor het eerst haar deuren in Leidschendam. Vanaf die tijd verhuisde het museum twee keer: in 1981 werd de collectie met klassieke auto's overgebracht naar Raamsdonksveer en in 2010 naar Den Haag. Twee generaties lang heeft de Louwman familie een collectie samengesteld van 200+ klassieke auto's, van de Aston Martin die James Bond gebruikt heeft in Goldfinger tot de Cadillac van Elvis Presley [1].

Het herbergen van deze juweeltjes vroeg op en duur om een nieuw pand. Een die ruim genoeg is én waarvan uitstraling eer doet aan de auto's. Uiteindelijk werd gekozen voor de Leidsestraatweg in Hofstad Den Haag als nieuwbouwlocatie. Wat in 2007 nog een perceel was met wat schapen en oude pandjes en kassen, werd in 2010 omgedoopt tot nieuwe locatie.
Van Dijk Maasland was de gelukkige partij voor het leggen van de perfecte basis voor het te bouwen museum.

De bouwrijp fase: Opbreken, saneren en groot grondverzet
Ruim 17.000 m2 aan weiland met vervallen pandjes en kassen moest in 2007 het veld ruimen voor het nieuwe museum. Het bouwrijp maken van de locatie was een hele klus: Tal van pandjes bevatten asbest en op een groot aantal plaatsen was de grond verontreinigd. De asbest en de grond zijn door Van Dijk op juiste wijze volgens de SIKB richtlijnen gesaneerd afgevoerd.

Na de sloop en afvoer van de restanten kassen is de totale bouwput van circa 4 meter diep ontgraven. Tijdens deze werkzaamheden is open bronbemaling aangebracht om de bouwput droog te houden. Honderden kubieke meters zand en aarde zijn verwerkt door het materieel en de vakmensen van Van Dijk. Om het instorten van grond tegen te gaan en om een perfecte basis te leggen voor de bouwput, zijn tijdens het proces stalen damwanden geplaatst. Tevens is een hoofdriool aangebracht. Na circa zes maanden was het terrein bouwrijp en kon gestart worden met de bouw van het museum.

Het terrein woonrijp maken
In 2009 was de bouw van nieuwe Louwman Museum een feit. Echter, de buitenruimte was toen noch representatief noch begaanbaar voor publiek. Het bouwrijp maken van de omgeving kon van start gaan.
Van Dijk heeft het parkeer- en parkterrein voorzien van verscheidene typen bestrating in een combinatie van gebakken straatstenen met natuursteen. Daarnaast heeft zij zorg gedragen het plaatsen van beschoeiing en het aanbrengen van terreininrichting. Het jaar erop was de buitenruimte klaar en werd het museum toegankelijk verklaard voor publiek. Deze werd dan ook in 2010 koninklijk geopend door Koningin Beatrix.

De inzet van Van Dijk heeft bijgedragen aan het realiseren van een betrouwbare basis en een strakke uitstraling van de buitenruimte van het museum. De uitvoering van het project is naar volle tevredenheid van de het Louwman Museum uitgevoerd.


[1] Bron: Tekst samengesteld op basis van informatie Wikipedia
Louwman uitgravenLouwman riolering Louwman resultaat