Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

Begraafplaats woonrijp maken

Project : Begraafplaats woonrijp maken
Opdrachtgever :†Gemeente Maassluis
Uitvoeringsperiode :†Medio maart t/m april 2015
Aanneemsom : Ä 207.000,-

Het project
Op basis van een RAW bestek is het project: woonrijp maken inclusief het aanbrengen van een "leeflaag" aangenomen. Op een bijzondere locatie aan de Waterweg in Maassluis. Voorheen het opslagterrein van een stalen buizen productiebedrijf. Nu de locatie voor een nieuw te bouwen begraafplaats met aula.†

Riolering, beplanting, verlichting
De werkzaamheden richtten zich op het aanbrengen van riolering, met aansluiting op het bestaande netwerk. Met betonplaten zijn nieuwe parkeervakken gecreŽerd en er is beplanting (bomen, struiken) aangebracht. Ook aan lichtmasten is gedacht. Deze werken op een astrologische tijdschakelaar, op basis van de lichtintensiteit gaan ze aan of uit.

Tevens is een toegangsweg gecreŽerd. De tijdelijke variant van puin is met een laag asfalt bedekt waardoor er een nette entree is ontstaan.

Het vervolg...
Fase 2 (verder woonrijp maken) vangt aan nadat de nieuwbouw van de aula is gerealiseerd. Dit is naar verwachting begin 2016, zodra de nieuwbouwer (zo goed als) gereed is.†

Het project is naar ieders tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd.

 foto  3 I MAG0630