Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Herstel kademuren binnenstad Maassluis

Verzakte parkeerplekken langs grachtjes, bomen die in de weg staan, kortom: niet prettig om je auto te parkeren. 

Tot medio 2012 was dit het beeld bij parkeren in de oude binnenstad van Maassluis. Gemeente Maassluis heeft in samenwerking met Van Dijk Maasland gezorgd voor een veilige en strakke oplossing met de kap van bomen en herstel van de kademuren.

Project

: Herstel kademuren binnenstad 
  Maassluis

Opdrachtgever : Gemeente Maassluis
Uitvoeringsperiode : Juni 2012 - Augustus 2012
Gefactureerde omzet : € 118.797,-
Het project

Na onderhandse aanbesteding heeft Van Dijk de opdracht gekregen tot het herstellen van de kademuren. De verankering van het metselwerk in de kademuur fungeerde niet meer. Vanuit esthetisch oogpunt, maar vooral wegens veiligheidsreden moest in een gebied van ca. 200 m1 de kade worden aangepakt.

De kademuur bestaat uit een damwand die 8 meter diep in de grond verankerd is. Een deksloof en rollaag (ofwel het metselwerk) zorgen voor een strakke en stabiele constructie. In eerste instantie is de rollaag van de kademuur gesloopt en later opnieuw gemetseld. Door de toepassing van hergebruikt staal van een lokale aanbieder, is de kademuur beter verankerd aan de damwand waardoor de rollaag zich niet meer horizontaal verplaatst. Tot slot is de straatlaag geëgaliseerd en opnieuw aangebracht. Tijdens de uitvoering zijn de damwand en deksloof in tact gehouden.

Klantgericht werken door Van Dijk Maasland

Voor het ontlasten van de omgeving zijn de werkzaamheden zoveel mogelijk via het water uitgevoerd. Drijvend op een 'vlot' zijn medewerkers van Van Dijk vakkundig te werk gegaan met het herstellen van de kademuur. Tijdens het project is er frequent overleg gevoerd met omliggende winkeliers. Ook de gefaseerde uitvoer van de werkzaamheden; een klein gedeelte per keer aanpakken, heeft ervoor gezorgd dat overlast voor winkeliers, maar ook voor het winkelend publiek en omwonenden tot een minimum is beperkt.  

De werken van Van Dijk en Gemeente Maassluis, hebben gezorgd voor een veilige en 'parkeerbare' kade.

Kademuren stronkenKademuren rollaag sloop