Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Reconstructie sportveld Calslaan Gouda

Project : Reconstructie sportveld Calslaan
Opdrachtgever : Gemeente Gouda
Uitvoeringsperiode : Week 18 t/m 20 (3 weken)
Aanneemsom : € 52.150,-


Het project
Het verzakte openbare sportveld aan de Calslaan te Gouda diende hoognodig aangepast te worden. De opgetreden zettingen bedroegen 20 cm ten opzichte van het nabijgelegen parkeerterrein.  

Meedenken met de opdrachtgever
Op basis van een persoonlijke uitnodiging heeft Van Dijk de opdracht gekregen om het sportveld aan te passen. Te beginnen bij de fundering. Eerder is een fundering van EPS, drainagezand en puin aangebracht, dit bleek echter in de loop der jaren te zakken in het hoog zettingsgevoelige gebied.

Het door Van Dijk gegeven advies om de constructie aan te passen in een combinatie van lava en asfalt, bleek uiteindelijk qua duurzaamheid (lees: constructiviteit en stabiliteit) het meest wenselijk. Door Van Dijk's jarenlange ervaring op het gebied van lichtfunderingen, in meerdere toepassingsvormen, kon dit advies worden afgegeven en worden uitgevoerd.

De werkzaamheden

- Kunstgras verwijderen;
- Lava aanbrengen (10 cm);
- Asfalt aanbrengen (10 cm);
- Molgoot met leidingen en kolken aanbrengen met aansluiting op HWA riolering;
- Hekwerk, doeltjes en basketbalbord plaatsen;
- Bestrating rondom sportveld opnieuw aanbrengen (egaliseren);
- Fietsnietjes aanbrengen. 

De oplevering van het sportveld heeft binnen de gestelde termijn plaatsgevonden, naar tevredenheid van de opdrachtgever en de sporters.