Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Winkelcentrum Van Hogendorpkwartier deelplan 5a te Vlaardingen
Bouw- en woonrijp maken 

Het bouw- en woonrijp maken van het nieuw te bouwen winkelcentrum 'Van Hogendorpkwartier', is door ERA Contour en Gemeente Vlaardingen aan Van Dijk Maasland gegund.

Project

: Bouw-en woonrijp maken 
 winkelcentrum Van Hogendorpkwartier 
 te Vlaardingen

Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen en ERA Contour
Uitvoeringsperiode : Medio 2012 - Medio 2013
Aanneemsom : € 1.736.000,-


De werkzaamheden

Na de sloop van bestaande winkelpanden en woningen in de voormalige 'Babberspolder', is Van Dijk Maasland gestart met het verwijderen van bomen en oude kabels en leidingen. Daarna is de bouwput ontgraven: ca. 13.000 m3 grond is verzet. De bestaande riolering is verwijderd en vervangen door een nieuw rioleringsstelsel van maar liefst 891 m1. Vervolgens zijn er bouwstraten aangelegd en is er nieuwe bestrating aangebracht. Ook is er gezorgd voor de aanleg van nieuwe beplanting. Kort daarop startte ERA Contour met de bouw van het nieuwe Winkelcentrum en de stadswoningen. 

Aanleg en inrichting 9.000 m2 parkeerterrein
Van Dijk heeft tijdens de nieuwbouw voorbereidingen getroffen voor de aanleg van 9.000 m2 parkeerterrein voor het winkelcentrum. De uiteindelijke realisatie hiervan vond plaats tijdens de bouwvak in 2013 zodat het project tijdig kon worden opgeleverd. Op het nieuwe parkeerterrein zijn o.a. RVS fietsnietjes, punaises t.b.v. parkeervakaanduiding en bankjes geplaatst. 

Rekening houden met alle belanghebbenden
Voor Gemeente Vlaardingen heeft Van Dijk Maasland rondom het nieuwe winkelcentrum nieuwe rijbanen aangebracht. Waaronder in de Seringenstraat, de Petuniastraat, de Sneeuwbalstraat en in de Van Hogendorplaan. In verband met het toegankelijk houden van de winkels, was communicatie met winkeliers erg belangrijk. Twee belangrijke leveranciersroutes zijn toen gefaseerd aangebracht, rekening houdend met de bevoorradingstijden van de winkels. Een flexibele opstelling en tijdige communicatie met de betrokken partijen heeft ervoor gezorgd dat de werkzaamheden naar ieders tevredenheid zijn uitgevoerd. 
 


 


 

 

 
Een flexibele opstelling en tijdige communicatie met de betrokken partijen heeft ervoor gezorgd dat
deze werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

I MG  2107D SC  0350D SC  0350D SC02015D SC02019foto  1