Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

Projectnaam

Het herinrichtingsproject aan de Hoflaan in Vlaardingen is gereed! Vanaf mei 2015 hebben we de tijdelijke inrichting (rijbaan, fietspad, parkeervakken, trottoir) vervangen voor definitieve elementen wat heeft geleid tot een net en functioneel geheel.

Project :Herinrichting Hoflaan te Vlaardingen
Opdrachtgever : Gemeente Vlaardingen
Uitvoeringsduur

: Medio mei - eind augustus

Aanneemsom : 128.000,- (UAV 2012)

Het project
Op basis van een voorlopig ontwerp heeft Van Dijk het definitieve ontwerp gerealiseerd. De uitvoering hiervan vond plaats nabij de nieuw te bouwen woonwijk in 't Hof.

De werkzaamheden:
- Bestaand straatwerk uitbreken
- Huisaansluitingen maken aan bestaande riolering t.b.v de nieuwbouw
- Grondverbetering toepassen in het cunet (aanbrengen schoon zand en aarde)
- Nieuwe kolken aanbrengen
- Straatwerk (nieuw) aanbrengen, bestaande uit:
- Trottoir (tegels)
- Fietspad (tegels)
- Parkeervakken met omranding van straatbakstenen
- Rijbaan van hergebruikte geluidsreducerende betonstraatstenen
- Oversteek bouwweg van betonplaten
- Plantvakken met grondverbetering realiseren.

De werkzaamheden hebben naar eigen zeggen tot een net en functioneel eindresultaat geleid, waar zowel doorgaand verkeer als de (toekomstige) bewoners baat bij hebben!

Tot slot is de uitvoering verlopen naar tevredenheid van de gemeente, en het project is binnen de gestelde termijn opgeleverd.

I MG  0388