Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Vlaardings Geluk II bouw- en woonrijp maken

Naar aanleiding van een goede samenwerking met ERA en Gemeente Vlaardingen, op het project 'Vlaardings Geluk I', heeft Van Dijk Maasland opdracht gekregen voor het bouw- en woonrijp maken van de nieuw te bouwen woonwijk 'Vlaardings Geluk II', in de voormalige 'Babberspolder'.

Project

: Vlaardings Geluk II, bouw- en woonrijp
  maken

Opdrachtgever : ERA Contour/Gemeente Vlaardingen
Uitvoeringsperiode : Februari 2014 - eind 2015
Aanneemsom : € 800.000,-

Nieuwe riolering en bouwwegen
Tijdens het bouwrijp maken zijn bouwputten ontgraven en zijn bestaande kabels, leidingen en riolering verwijderd. Een nieuw rioleringsstelsel van maar liefst 880 m1 is vervolgens aangebracht (50% VWA en 50% HWA). Daarnaast heeft Van Dijk Maasland bouwwegen aangelegd. De helft van de bouwblokken is ontgraven en voorzien van zand ten behoeve van een bodemafsluiting. Van Dijk Maasland zal tevens een deel van het woonrijp maken voor haar rekening nemen, door het aanleggen van hofjes.

Of  Van Dijk ook de toegangswegen en de aanleg van het binnengebied voor haar rekening mag nemen, blijft nog even de vraag. In 2015 zal blijken of de aanbesteding is "gewonnen".