Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Woonrijp maken woonzorgcentrum de Zomertuinen Spijkenisse

Woonzorgcentrum de Zomertuinen; alle vormen van zorg op één locatie. Van Dijk Maasland is verantwoordelijk gesteld voor het inrichten van de buitenruimte rondom het nieuw gebouwde zorgcomplex. 

Project: Wozoco Spijkenisse
Opdrachtgever: Kristal Projectontwikkeling
Uitvoeringsperiode: 2009
Gefactureerde omzet: € 1.100.000,00
Het project

Het project omvatte het verrichten van grondwerkzaamheden. Een sfeervolle uitstraling werd gecreëerd door het aanbrengen van schanskorven, wat tevens de natuurlijke uitstraling van het woonzorgcomplex ten goede kwam. Vervolgens heeft Van Dijk zich ontfermd over het aanbrengen van dakbestrating inclusief afwatering, want op het woonzorgcomplex wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte; op de daken van het complex bevinden zich een aantal 'vrijstaande' woningen. Tevens is er een parkeerplaats aangelegd met waterpasserende verharding om het hemelwater naar de grond toe af te voeren.

Tot besluit heeft Van Dijk een trap, tesamen met de bestrating rondom het complex aangebracht. Ook is de ruimte voorzien van terreinmeubilair.  

De werzkaamheden uitgevoerd door Van Dijk hebben bijgedragen aan een leefbare omgeving voor alle bewoners en bezoekers van het woonzorgcomplex.

Wozoco schanskorvenWozoco trapWozoco bestrating en schanskorfWozoco trap klaar