Werken met Van Dijk

GROND WEG EN WATERBOUW

 

 

 

Vervangen damwand Lange Wateringkade Kwintsheul

Van Dijk Maasland, heeft in opdracht van Gemeente Westland, 375 meter kademuur vervangen in Kwintsheul. Samen met het aanbrengen van een nieuw RWA-riool, straatwerk, en een nieuwe fiets-/voetgangersbrug.

Project

: Vervangen damwand Lange
  Wateringkade Kwintsheul

Opdrachtgever : Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode : Maart 2014 t/m juli 2014
Aanneemsom : € 1.761.500,-

Trillingvrij vervangen damwand 
Conform de nieuwe normen en richtlijnen van 'Hoogheemraadschap van Delfland' diende de bestaande damwand aan de Lange Wateringkade te worden vervangen. Onder andere de deksloof (en kademuur) zouden tientallen centimeters te laag zijn. 

De damwand is uiteindelijk vervangen door een geheel nieuw stalen exemplaar met betonnen deksloof. Allereerst is de bestaande betonnen damwand 'getrokken' (verwijderd) waarna met een 'Silent Piler' de nieuwe stalen damwandplanken voorzichtig in de ondergrond zijn gedrukt. Deze 'Silent Piler' maakte het trillingvrij aanbrengen van de damwandplanken mogelijk. Hetgeen erg belangrijk is voor het behoud van nabij gelegen woningen. 
De nieuwe stalen damwand is 8 meter lang, en is verankerd met 'klapankers' met een lengte van 9 meter, met een onderlinge afstand van 1.40 m. 
Vervolgens is de bekisting op de damwand geplaatst en is de betonnen deksloof gestort. De betonnen deksloof dient uiteindelijk als afwerking van het geheel. Verder is áchter de damwand een kleischerm/kleikist (50 x 200 cm) aangebracht ten behoeve van de waterkerende constructie van de kade.

Afwateringsvoorzieningen straatwerk
Doordat de uiteindelijke kademuur met 30 centimeter is verhoogd (t.o.v. de bestaande situatie), heeft Van Dijk de hele kade opgehoogd met zand en opnieuw bestraat. Zodat het netjes op elkaar aansluit. De woningen hebben echter hun bestaande dorpelhoogte behouden. Om inspoeling van regenwater bij deze woningen te voorkomen, is een groot aantal afwateringsvoorzieningen getroffen. Enkele hiervan zijn het aanbrengen van een nieuw RWA-riool, straatkolken, roostergoten en gootkolken. 

Vervangen fiets-/voetgangersbrug
De bestaande houten fiets-/voetgangersbrug is geheel vervangen door een nieuwe. Ook nu is er weer gekozen voor een houten brug, zodat deze goed past binnen de uitstraling van de wijk. Echter, de fundering van de brug is nu gemaakt van gecoate-stalen liggers i.p.v. houten. Dit vanwege de duurzaamheid van het materiaal. De liggers worden vervolgens afgewerkt met hardhouten dekplanken en -leuningen.

Samenwerken met de omgeving
Vanwege de beperkte werkruimte, het bereikbaar houden van de woningen en om trillingvrij te kunnen werken is ervoor gekozen om grotendeels vanaf het water te werken. Tevens heeft Van Dijk depots gehuurd, voor het hindervrij opslaan van materialen nabij het werk. Het contact met één van de depoteigenaren (Van der Goes Groep), heeft zelfs geresulteerd in een nieuwe samenwerking op het gebied van (hijs)transport. Hetgeen beide partijen zowel nu (als in de toekomst) prima van pas komt!

Meer foto's

damwanddamwandstraatwerkfiets-/voetgangersbrug