Werken met Van Dijk

Schuimbeton

Realisatie tuin met zwembad te Maasland

Van Dijk heeft op de Kluiskade in Maasland voor een particulier een tuin met zwembad gerealiseerd.

Project: Realisatie tuin met zwembad Kluiskade
Opdrachtgever Particulier
Uitvoering Maasland (gemeente Midden-Delfland)
Het project

Een particuliere opdrachtgever wilde een zwembad in de tuin laten plaatsen en de tuin laten restylen. Het zwembad - een kunstoffen bak - is door de opdrachtgever zelf aangeschaft. Van Dijk Maasland is ingehuurd om de graafwerkzaamheden te verrichten. Dit was tevens een goede gelegenheid om het verder ontwerp van de tuin en de aanleg ervan door de architecten, grondwerkers en hoveniers Van Dijk  te laten aanleggen.

Een gat ter grootte van 8,50 x 4,00 m is gegraven. De leverancier van het zwembad heeft voor de plaatsing van de kunstoffen bak gezorgd.  Van Dijk heeft  de ruimte rondom het zwembad aangevuld met een laag schuimbeton. Op deze laag schuimbeton is het leidingwerk en de afvoer gerealiseerd. Vervolgens is de omgeving met een tweede laag schuimbeton aangevuld. Op deze laag is later tegelwerk aangebracht op zand-/cementbasis. 

Er is gekozen voor de toepassing van schuimbeton om het zwembad en leidingen te beschermen. Een een opvulling met zand was niet mogelijk aangezien het cunet afgetrild moet worden en zowel het zwembad als de leidingen dit niet verdragen. Door het gebruik van schuimbeton is er een isolerende laag om het zwembad aangelegd, wat de temperatuur van het water langer op peil houdt. Eveneens zorgt het ervoor dat de bak stabiel ligt en deze niet zal opdrijven bij een hoge grondwaterstand.

Na de installatie van het zwembad heeft van Dijk de verdere tuin aangelegd met het plaatsen van boompjes, hagen en bloemperken.

Het plaatsen van het zwembad en het ontwerp, en aanleg van de verdere tuin heeft van Dijk naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Kluiskade 1  Kluiskade  2