Werken met Van Dijk

Schuimbeton

Lichtfundering Milieustraat

Renovatie van de afvalstortplaats voor particulieren in Bergen op Zoom.

Project: Lichtfundering Milieustraat
Opdrachtgever: Vema Schiedam
Uitvoering: Bergen op Zoom
Het project

Het doel van het project was het vergemakkelijken van de bereikbaarheid van de separate afvalcontainers op het industrieterrein. Door de bestaande vloer op te hogen is de opening op straatniveau komen te liggen. Storten van het afval is hierdoor vereenvoudigd. De combinatie EPS en schuimbeton zorgen voor een lichtgewicht funderingslaag, zodat zettingen worden voorkomen maar wel de gewenste hoogte van de vloer wordt bereikt.

Door de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding heeft Van Dijk Maasland de opdracht gekregen het schuimbeton aan te brengen op de voorbewerkte EPS funderingslaag.  Het soortelijk gewicht van het toegepaste schuimbeton bedroeg 500 kg/m3. De gunstige sterkte eigenschappen van schuimbeton maken het geschikt als lichtgewicht fundering op de ophoging van EPS.

Het project is naar tevredenheid van zowel de opdrachtgever als de gemeente Bergen op Zoom uitgevoerd, binnen de daarvoor gestelde termijn.