Werken met Van Dijk

Schuimbeton

Lichtfundering woonwijk

De Muiderslotstraat in Schiedam kampte met ernstige verzakkingen. Het straatniveau was ten opzichte van het oorspronkelijke peil met meer dan 25 centimeter gezakt. Vanwege de slechte grondgesteldheid was het noodzakelijk om een lichtgewicht-constructie toe te passen.

Project: Lichtfundering Muiderslotstraat
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging te Schiedam
Uitvoering: Schiedam
Het project

De keuze voor de realisatie van dit project is gevallen op Van Dijk Maasland door haar jarenlange ervaring op het gebied van bodem- en funderingstechnieken. Het probleem en de gewenste oplossing hebben er toe geleid dat Van Dijk Maasland heeft gekozen voor een lichtgewicht ophoging met behulp van schuimbeton. Door de toepassing van schuimbeton wordt de ondergrond niet verder belast; er is sprake van een gewichtsreductie. Doordat het schuimbeton als plaat is uitgevoerd treden ongelijkmatige zakkingen niet op.

Het project is van A tot Z onder beheer van Van Dijk Maasland uitgevoerd. Zowel de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het tijdelijk in depot opslaan van de bestrating en ontgraven tot het gewenste peil, als het aanbrengen van de schuimbetonfundering is door eigen personeel en materieel uitgevoerd. In goed overleg met de opdrachtgever is, rekening houdend met de grondgesteldheid en opgetreden zakkingen, besloten een laagdikte van 75 cm schuimbeton met een sterkte van 500 kg/m3 aan te brengen. De zware ondergrond, voornamelijk zand, is vervangen door een lichtgewicht schuimbetonfundering om nieuwe zettingen te voorkomen. Om tijdens de uitvoering de afwatering te reguleren zijn verticale buizen gevuld met grind geplaatst. Na afloop van de werkzaamheden zijn deze weer verwijderd.

De wijk waarin de Muiderslotstraat zich bevindt is dermate onderhevig aan verzakkingen dat bij een groot aantal huizen de funderingspalen zijn bloot komen te liggen. Om instorten van de grond naar de kruipruimten toe te voorkomen is er langs de rand van de woningen een strook schuimbeton aangebracht.

Na uitharding van het schuimbeton heeft Van Dijk in samenspraak met de hovenier de tuin opnieuw bestraat, ingericht en vervolgens opgeleverd.

Het project is binnen de gestelde termijn, naar alle tevredenheid van beide partijen uitgevoerd.

muid 1muid 2muid 3muid 4