Werken met Van Dijk

Buitenruimte management

Revitalisering winkelcentrum Hof van Spaland

Het winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam heeft in de tweede helft van 2009 een revitalisatiebehandeling ondergaan door Van Dijk Maasland. De binnenruimte en omgeving zijn voorzien van (deels) nieuwe bestrating en nieuw straatmeubilair.

Project : Revitalisering winkelcentrum Hof van
 Spaland
Opdrachtgever : Gemeente Schiedam
Uitvoeringsperiode : Juni 2009 t/m december 2009
 Gefactureerde omzet : ca. € 570.000,--
Het project

Van Dijk Maasland heeft van Gemeente Schiedam opdracht gekregen tot het verfraaien van de binnen- en buitenruimte van het Hof van Spaland. De aanbesteding is onder andere voortgekomen uit een passantenonderzoek in 2008, uitgevoerd door D66 en GroenLinks. Betere bestrating, meer ruimte om de fiets te parkeren en meer zitjes met aankleding zoals beplanting en verlichting behoorden tot de kernverwachtingen.                        

Tegemoetkoming aan behoeften passanten
Gemeente Schiedam heeft door het in de arm nemen van Van Dijk goed op de behoeften van deze doelgroep in weten in te spelen. Het straatwerk, zowel binnen in het winkelcentrum als daarbuiten is geheel verwijderd waarna het voor een deel is hergebruikt. Gebakken straatwerk is toegepast, waarvan 50% uit nieuw materiaal bestond, en uit 50% hergebruikt. Voor de looppaden zijn tegels toegepast, waarbij LED-verlichting is aangebracht. De plaatsing van diverse terreinmeubilair en die van solide fietsplekken hebben ertoe geleid dat in elk geval aan de kernverwachtingen van de passanten is tegemoet gekomen.

Proactieve communicatie tijdens project 
Ook winkeliers hebben aangegeven tevreden zijn met de gehele uitvoer van het project. Er is proactief door Van Dijk voor- en tijdens het project met hen gecommuniceerd. Het meedenken van Van Dijk in het bereikbaar houden van het winkelgebied, door het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de bouwvakantie, is goed gewaardeerd door de winkeliers.   

Hof van  Spaland actieHof van  Spaland resultaatFietsen naHof van  Spaland palen na