Werken met Van Dijk

Buitenruimte management

Herinrichting buitenruimte winkelcentrum Land van Belofte

In de maanden mei tot december 2007 heeft Van Dijk Maasland na aanbesteding opdracht gekregen om de buitenruimte van winkelcentrum Land van Belofte te verfraaien. Onderdelen hierin waren het plein/marktterrein nabij het gemeentehuis en een aantal omliggende rijbanen.

Project

: Herinrichting buitenruimte 
  winkelcentrum Land van Belofte

Opdrachtgever : Gemeente Schiedam
Uitvoeringsperiode : Mei 2007 t/m november 2007
 Gefactureerde omzet : ca. € 886.000,--
Het project

De werkzaamheden bestonden uit het leveren en aanbrengen van diverse bestratingsmaterialen en de terreininrichting. De vakmensen van Van Dijk Maasland hebben het plein en de trottoirs uitgevoerd in een combinatie van natuursteen met gebakken straatstenen. In de rijbanen hebben zij geluidreducerende stenen toegepast. Deze 'absorberen' het geluid als het ware door de open structuur ervan. De opsluiting van de verhoogde trottoirs is gerealiseerd door grondkerende gemetselde muren. En het midden van het plein is  metselwerk toegepast in een cirkel rondom de historische boom.

Om aan de wens van de marktkooplieden tegemoet te komen heeft Van Dijk ringhaken aangebracht in het natuursteen. Deze zorgen voor de stabilisatie van hun kraam. Verder wordt een deel van het plein nu verlicht door de toepassing van duurzame LED-verlichting. De detailengineering voor deze werkzaamheden is in eigen beheer uitgewerkt.

Overlast tot een minimum beperkt
Van Dijk heeft er bewust voor gekozen de werkzaamheden in de bouwvakantie doorgang te laten vinden. Dit vanuit stakeholdergericht oogpunt om  de omwonenden, winkeliers en het winkelend publiek zo min mogelijk tot hinder te zijn. Waar er wel gewerkt moest worden en er enige overlast heeft plaatsgevonden, heeft Van Dijk dit weten op te vangen door goed overleg met winkeliers. Ook in de coördinatie van logistieke stromen, zoals de aanvoer van materiaal, heeft Van Dijk rekening gehouden met de omgeving.

Het resultaat
De vakkundige uitvoer binnen de gestelde tijd en budget, maar ook de open manier van communiceren met de belanghebbenden, hebben er toe bijgedragen dat het project een succes is geworden. 

Land van  Belofte pleinLand van  Belofte taludLand van  Belofte bankjes