Werken met Van Dijk

Buitenruimte management

Werk uitgelicht: 'Herinrichting binnenstad Maassluis'
En een interview met uitvoerder Björn Emor

Momenteel kleurt de binnenstad van Maassluis oranje. De veiligheidsvesten van Van Dijk zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Als onderdeel van het aankomende 400-jarig bestaan van de Maassluise binnenstad (voorjaar 2014), is Van Dijk Maasland hard aan het werk om deze op te knappen. Het werk bestaat uit het revitaliseren (ofwel herinrichten) van de binnenstad, met als kernwoorden 'eenvoud en allure'. Uitvoerder Björn Emor vertelt...(zie het interview onderaan de pagina).

Project : Herinrichting binnenstad Maassluis
Opdrachtgever : Gemeente Maassluis
Uitvoeringsperiode : Juni 2013 tot voorjaar 2014
Aanneemsom : € 2.238.000,-

Inleiding
De opdrachtgever, gemeente Maassluis, heeft Van Dijk Maasland als meest geschikte partij aangewezen voor het revitaliseren van de binnenstad. Dit gebeurde via een inschrijving. Op basis van de laagste prijs in combinatie met de hoogste EMVI score  werd Van Dijk verkozen als meeste geschikte partij om mee samen te werken. 

Herinrichting  Sluis incl tekst

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Het project
De werkzaamheden bestaan uit het herinrichten (ofwel revitaliseren) van de binnenstad van Maassluis. Het doel van dit project is dat de authentieke uitstraling van de oude binnenstad behouden blijft. De toepassing van materialen met dergelijke uitstraling zorgen daarvoor. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Bestrating vervangen, vervangen rollagen kademuren en straatmeubilair, aanbrengen van plateaus op verscheidene plaatsen voor sfeer en uitstraling (teruggebracht in oude stijl), aanbrengen van Delftse stoepjes van natuursteen en aanbrengen van getrommelde straatstenen en authentieke lantaarns. Daarnaast zijn diverse bruggen vervangen door geheel nieuwe exemplaren.

Onderscheidend door gebruikersgerichte focus
Het project onderscheidt zich door haar gebruikersgerichte focus. Winkeliers en winkelend publiek worden gedurende de werkzaamheden volledig ontzien en ondervinden nauwelijks hinder aan de activiteiten. De specifiek uitgekiende logistiek 'just in time management' draagt hieraan bij. Materialen worden hiermee namelijk enkel voor dagproducties aangeleverd. Dit zorgt ervoor dat aan het einde van de werkdag alles is opgeruimd, dichtgestraat of afgedekt.

Vernieuwend door omzet stimulerende acties
Een PR-/communicatieteam ondersteunt winkeliers gedurende het hele project in het op peil houden, cq. stimuleren van hun omzet. Allerhande acties en prijsvragen worden door Van Dijk in samenwerking met winkeliersvereniging Stadshart georganiseerd. Dit om extra winkelend publiek te trekken. Zodra er een straat open ligt, vindt er een actie plaats. Een maal per twee weken komen het PR-/communicatieteam van Van Dijk en Stadshart bijeen voor het opzetten en uitvoeren van acties.

Samenwerking
Momenteel werken circa 20 medewerkers Van Dijk continu aan dit project, bestaande uit een team werkvoorbereiders/calculators, een projectleider, een uitvoerder, gww- werkers, een social return medewerker, onderaannemers en het PR-/communicatieteam.

Dr

 Nieuwerstraatburg voorzijdeMaassluis brug tekst

   

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVIEW BJÖRN EMOR, UITVOERDER VAN DIJK MAASLAND
 
Naam: 
Björn Emor

Functie:
Uitvoerder

Huidig project:
Herinrichting binnenstad Maassluis

Werkt bij Van Dijk sinds:
Januari 2003. Uitvoerder sinds 2008.

Verantwoordelijkheid:
Zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd.
Is belangrijke spil tussen projectleider, opzichter/directievoerder, uitvoerend personeel, winkeliers en bewoners.

Taken:
Planning werkzaamheden, bestellen materialen, juiste wijze inzetten personeel, administratie, registratie meer- en minderwerk, communiceert véél door langsgaan, e-mailen, bellen...         

Project en uitvoering
1. Wat maakt het project bijzonder?
'Dat er ondanks de vele negatieve reacties van winkeliers voordat de werkzaamheden begonnen er weinig tot geen klachten zijn geweest tot heden.' 

2. Wat vindt u het meest positief aan dit project?
'De uitdaging om te werken in omstandigheden, waarin winkeliers en winkelend publiek, bewoners en Van Dijk samen moeten werken, om uiteindelijk een mooi stukje werk achter te laten. Ook de intensieve samenwerking met andere collega’s op kantoor, zoals werkvoorbereiders/calculators en het PR-/communicatieteam is weer nieuw voor ons.' 

Samenwerking
3. Kunt u iets vertellen over de samenwerking met de opdrachtgever, Gemeente Maassluis?
'De samenwerking met de gemeente verloopt positief. We dragen ons steentje bij waar nodig, met betrekking tot het meedenken in de wijze van uitvoering van bepaalde werkzaamheden tot het oplossen van problemen, etc.'

4. U heeft in het project veel te maken met omwonenden en winkeliers. Kunt u iets vertellen over deze samenwerking?
'Ook deze samenwerking verloopt zonder problemen. Wanneer zij een vraag of situatie aan ons voorleggen, bijvoorbeeld een levering van een nieuwe machine, of een verhuizing, dan kijken we samen naar een oplossing. Dit zorgt ervoor dat uiteindelijk alles goed komt. Er heeft bijvoorbeeld nog niemand een levering of een verhuizing of iets dergelijks hoeven te verzetten of te cancellen.'

5. En de samenwerking met collega's, hoe verloopt dat?
'In dit project werk ik samen met collega’s en onderaannemers waarmee ik al jaren werk. Dit werkt prettig, omdat je weet wat je aan elkaar hebt.' 

Beleving werkzaamheden
6. De werkzaamheden kosten energie, maar leveren u als het goed is ook energie op. Waar haalt u uw energie vandaan?
'Ik heb sowieso plezier in mijn werk en vind het altijd weer een uitdaging om een project zo efficiënt en goed mogelijk uit te voeren. Wanneer blijkt dat klanten en collega's tevreden zijn, is dit voor mij weer een extra motivatie om of zo door te gaan, of om nog beter te presteren.'

Identiteit en uitstraling Van Dijk
7. Van Dijk Maasland beschikt over een aantal kernwaarden. Het belichaamt wie Van Dijk is. |
Hoe geeft u met uw team invulling aan deze kernwaarden, als het gaat om de uitstraling naar de buitenwacht?
Van Dijk Maasland is: Overzichtelijk in organisatie, betrouwbaar in uitvoering, compleet in materieel, innoverend in de toekomst, staat voor kwaliteit, draagt alternatieve oplossingen aan, doet wat afgesproken is.

Overzichtelijk in organisatie
'De werkzaamheden worden zo goed mogelijk uitgelegd en ook de taken worden verdeeld, zodat iedereen weet, wat zijn taak is. Uiteindelijk werken we allemaal samen om een mooi stukje werk achter te laten.'

Betrouwbaar in uitvoering
'Ik en mijn team vertrouwen elkaar in het op een juiste manier uitvoeren van de werkzaamheden. We beschikken over de benodigde vakkennis en ik let erop dat kwaliteit wordt nagestreefd. Bijvoorbeeld vind ik het belangrijk dat een sleuf op de juiste manier wordt verdicht. Mijn team past automatisch een Stamper (verdichtingsapparaat) toe. Ik kan mijn team vertrouwen en daardoor wordt de kwaliteit van de werkzaamheden gewaarborgd.'

Compleet in materieel
'Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, beschikken wij over de benodigde materialen. Hetzij eigen materieel, dan wel door ons ingehuurd materieel.'

Innoverend in de toekomst
'Wij zijn altijd bezig om van dingen te leren. Als we zien dat iets ook op een andere, snellere manier uit te voeren is, zullen wij dit niet laten.'

Staat voor kwaliteit
'Kwaliteit staat bij ons op nummer één. Ook al wordt een werk voor een mindere prijs aangenomen, trachten wij toch een goed en net stukje werk af te leveren. Ook al kost dit geld.'

Draagt alternatieve oplossingen aan
'Wanneer wij inzien dat bepaalde werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kunnen worden dan het bestek vermeldt, dragen wij onderbouwde alternatieve oplossingen aan bij onze toezichthouder/directievoerder.'

Doet wat afgesproken is
'Wat wij beloven, komen wij na. Als wij bijvoorbeeld afspreken een stuk bestrating voor het weekend af te zullen krijgen, halen wij alles uit de kast om deze afspraak na te komen.'

8. Hoe dragen de werkzaamheden bij aan de kernwoorden 'eenvoud en allure' binnen dit project? Kun je daar iets over vertellen?
'Het straatwerk wat wij aanbrengen ziet er strak, maar toch ook weer ruimtelijk uit. Door getrommelde stenen te gebruiken, lijkt de bestrating authentiek.'

Slot
9. Tot slot, heeft u nog wat toe te voegen?
'Wij zijn tevreden, wanneer de klant en eindgebruikers tevreden zijn. Bijvoorbeeld de winkeliers waar ik veel contact mee heb, zij hebben begrip voor de werkzaamheden, en zijn tot nog toe allemaal positief!'