Werken met Van Dijk

Civiele- en utiliteitsbouw

Tijdelijke ontmoetingsruimte seniorenhuisvesting Maassluis

Een gedeelte van de bestaande seniorenhuisvesting 'de Vloot' in Maassluis is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een nieuw multidisciplinair woonzorgcomplex. Dit betekent dat de ontmoetingsruimte voor de senioren ook kwam te verdwijnen. Om bewoners toch bij elkaar te kunnen laten komen heeft Van Dijk een tijdelijke ontmoetingsruimte geplaatst voor de periode van twee jaar zodat de activiteiten gewoon voortgezet kunnen worden.

Project: Tijdelijke ontmoetingsruimte 'de Vloot'
Opdrachtgever: Maasdelta Maassluis
Uitvoeringsperiode: December 2010 - Januari 2011, Maassluis
Gefactureerde omzet: € 170.000,-

Uitvoering
Van dijk Maasland heeft de opdrachtgever 'Maasdelta' (eigenaar van het woonzorgcomplex) nieuwe units aangeboden met een vrije overspanning van 10 m1, wat vrij uniek is. Doordat er in de units geen tussenstaanders aanwezig zijn, is de ruimte zeer geschikt voor diverse activiteiten die hier plaats vinden. Het complex is circa 40 x 10 meter en is rolstoel/scootmobiel toegankelijk gemaakt. Een grote activiteitenruimte met een bar en biljartgedeelte, een rokersruimte, kleine kantoortjes maar ook een berging en toiletten zijn door Van Dijk geplaatst.  De units voldoen aan alle geldende normen voor bouw en brandveiligheid. 

Van Dijk heeft het werk mogen uitvoeren door haar gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Ook de goede relatie tussen beide partijen speelde in het keuzeproces van de opdrachtgever mee. Daarnaast was Van Dijk al bekend met de omgeving en heeft alle stukken voor de bouwaanvraag verzorgd (tekeningen, specificaties etc.). Dat Van Dijk actief heeft meegedacht met haar opdrachtgever blijkt wel uit de aangedragen oplossingen voor de behoeften van zowel de opdrachtgever als van de gebruikers. Er zijn gesprekken met zowel Maasdelta als de stichting Ouderenhuisvesting geweest. Tijdens deze gesprekken is vorm gegeven aan de uiteindelijke uiterwerking van het project. Denk hierbij aan de aankleding en de afwerking van de units zoals kleurgebruik op de vloer en het type verlichting.  

Technische specificaties
De units op het werkterrein waren grotendeelds door de unitbouwer voorbereid en werden direct op de aangelegde fundering geplaatst. Van Dijk heeft als fundering betonnen bedrijfsvloerplaten gebruikt. Daarnaast is er gezorgd voor de aanleg en het aansluiten van  kabels en leidingen, het aanbrengen van een systeemplafond en het leggen van marmoleum.

Er is gekozen om de vloer op dergelijke manier af te werken, dat er geen plinten tussen de unitovergangen nodig waren en er een strakke doorlopende vloer ontstond. Dit komt weer ten goede aan de mobiliteit van de senioren. De bestaande bar uit de activiteitenruimte is gedemonteerd en overgeplaatst naar de tijdelijke ontmoetingsruimte. Door middel van met  hekwerk omringde hellingbanen en plateaus, zijn de units bereikbaar gemaakt voor mindervaliden. Tevens is een overdekte opstelmogelijkheid voor scootmobielen gerealiseerd. Om de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen heeft Van Dijk een garantie afgegeven op onderhoud van eventuele technische gebreken voor de periode van twee jaar. 

Oplevering 
De eerste oplevering aan Maasdelta was naar volle tevredenheid. Ook zijn tijdens de afrondingsfase de units een middag opengesteld voor de eindsgebruikers. Deze waren zeer enthousiast over het resultaat.

Meer informatie over dit project

De senioren zijn erg tevreden over het eindresultaat
  Vloot 3kleinkleinVloot4