Werken met Van Dijk

Lichtfunderingstechnieken

Zettingsarme wegconstructie te Boskoop

In Boskoop is de nieuwbouwwijk Waterrijk Oost gebouwd op een ondergrond van veen en samendrukbare klei. Als gevolg van onvoldoende voorbelasting in de woonrijpfase waren er in diverse delen van de wijk ontoelaatbare restzettingen. De gevolgen van de zettingen openbaarde zich in gebroken huisaansluitingen, moeilijk toegankelijke woningen/garages en veel onderhoudskosten in aansluitingen naar vaste kunstwerken.

Project: Zettingsarme wegconstructie
Opdrachtgever: Gemeente Boskoop
Uitvoering: Wijk Pippeling te Waterrijk Oost
Uitvoeringsperiode: 2002-2003
Gefactureerde omzet: 1.007.450
Het project

Gemeente Boskoop was voornemens de zettingsproblematiek definitief aan te pakken middels een duurzame zettingsarme lichtgewicht ophoogmethode. De voorgeschreven constructie bleek echter zeer kostbaar en nagenoeg onuitvoerbaar gezien de beschikbare ruimte.

Van Dijk Maasland heeft vervolgens met een eigen ontwerp inclusief garanties de werken op een D&C basis aangenomen. Uitgangspunt bij dit ontwerp was een definitieve stalen damwand als kering aan de waterzijde en een wegconstructie opgebouwd uit 1,15 m EPS100, 0,70 m zand, 0,30 m betongranulaat en een asfalt-verharding. De woonstraten zijn uitgevoerd in een betonklinkerverharding. De forse funderingsopbouw boven de EPS had enerzijds een constructieve functie en anderzijds werd hiermee een traditionele ligging voor de nutsleidingen gegarandeerd.

Door Van Dijk Maasland BV zijn op de wegreconstructies een zettingsgarantie van 5 jaar gegeven van 50 mm. De werkzaamheden zijn opgeleverd in 2003. In 2008 is de garantieperiode binnen de zettingseis afgesloten.

Het project is naar ieders tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd.