Werken met Van Dijk

Lichtfunderingstechnieken

Wijkreconstructie woonwijk de Velden

De Schiedamse woonwijk De Velden is in de jaren 90 aangelegd. Hieraan voorafgaand is het oorspronkelijk maaiveld opgespoten met baggerspecie (circa 5 meter) en later is dit verder opgehoogd met circa 2,7 meter zand. Voor aanvang van de woningbouw was reeds 4,5- 5,0 meter zetting opgetreden. Toen de woningbouw was gerealiseerd bleek echter de eindzetting nog lang niet bereikt.

In 2002 bleek in het middengebied van de wijk de zetting reeds 1,2 meter te bedragen. Woningen waren hierdoor slecht toegankelijk en kabels en leidingen stonden op springen. De restzetting bedroeg verder nog eens 0,7 meter. Een nieuwe ophoging met zware materialen zou hier nog cicra 0,6 meter aan toevoegen. Een traditionele reconstructie met zand bleek hierdoor zowel technisch als financieel onaantrekkelijk.

Project

: Wijkreconstructie woonwijk
  de Velden

Opdrachtgever : Gemeente Schiedam
Uitvoeringsperiode : 2003 t/m 2009 
Het project

In een alternatieve contractvorm heeft Van Dijk Maasland allereerst - in samenspraak met  geotechnisch adviseurs - de optimale ophoogconstructies per deelgebied gedimensioneerd, waarna de werkzaamheden per deelgebied zijn uitgevoerd. Om de zettingen tot stilstand te brengen is allereerst circa 0,4 –0,5 meter zand verwijderd. Daarna is een ophoogpakket aangebracht, bestaande uit circa 1,7 meter EPS , 1,0 meter zand, 0,2 meter betongranulaat en een klinkerverharding. Middels de aanleg van een drainage/infiltratie-systeem en het ophogen van de stuwen in de watergangen is het grondwater met 0,3 meter verhoogd. Dit  heeft een verdere ontlasting van de bodem tot gevolg. In totaal is er circa 50.000 m3 EPS in de woonwijk verwerkt.

Door de extreme verzakkingen was het niet mogelijk de nutsleidingen ‘mee te rijzen’. Daarom zijn deze in zijn geheel vervangen voor nieuwe exemplaren, waarbij tijdens de uitvoering gebruik is gemaakt van een noodnet. 

   

Veiligheid en communicatie
De werkzaamheden zijn in een beperkte ruimte en onder complexe omstandigheden uitgevoerd. Veel aandacht is besteed aan de veiligheidsaspecten in relatie tot de bewoners. Alle communicatie naar bewoners en anderen belangstellenden, zoals nutsbedrijven, liepen via Van Dijk Maasland. Voor de bewoners was er wekelijks een spreekuur in de bouwkeet en zijn er diverse informatieavonden georganiseerd.

Tevreden bewoners
Dat het project naar ieders tevredenheid is uitgevoerd en opgeleverd, blijkt wel uit de Award die Van Dijk van de wijkvereniging 'De Velden' heeft ontvangen. "Het gekroonde vakmanschap van uw bedrijf en de meer dan opvallende samenwerking tussen onze bewoners en uw medewerkers tijdens deze omvangrijke en logistiek complexe klus waarderen wij zeer. Zelden heb ik, na een jarenlange ervaring met aannemers, zo'n goede samenwerking maar bovenal een niet aflatende vakkundige inzet meegemaakt. Hulde aan Van Dijk Maasland!", aldus de voorzitter.

Tekst op Award: Uitzonderlijke samenwerking. Getoond vakmanschap. Gepaste dank: bewoners de Velden Schiedam.