Werken met Van Dijk

Milieutechniek

Bodemsanering Service Terminal Rotterdam

Project : Bodemsanering stookolie
  lekkage
Opdrachtgever : Service Terminal Rotterdam
Uitvoeringsperiode : Februari - maart (4 weken)
Gefactureerde omzet : € 164.000,-


Lekkage: 1.000 m3 vervuilde grond
In maart 2014 is in de Service Terminal Rotterdam een stookolielekkage ontstaan door een losgedraaide kering in het tussenopslagstation. Tijdens het pompen van olie ontstond fontein van stookolie, waarmee zo'n 1.000 m3 grond vervuild is geraakt. 

Lastig bereikbaar
De vervuilde grond (klei en lavaliet) is door Van Dijk Maasland effectief verwijderd. De uitdaging zat hem in de bereikbaarheid van de plaats van lekkage. Deze is door een stalen damwand niet vrij toegankelijk voor materieel. Met behulp van twee telekranen zijn er twee midigravers door de lucht getransporteerd naar de plaats van de vervuiling. Na het uitgraven is de 1.000 m3 met olie besmeurde grond vervangen door schone klei en lavaliet. Dit tot tevredenheid van de opdrachtgever.
I MG  2370I MG  2372I MG  2420I MG  2362