Werken met Van Dijk

Milieutechniek

Bodemsanering Maasvlakte Olie Terminal (calamiteit)

Project : Bodemsanering - Calamiteit
Opdrachtgever

: Arnicon Ecoloss en Maasvlakte Olie
  Terminal Rotterdam 

Uitvoeringsperiode : Februari - maart 2015 (5 weken)
Gefactureerde omzet : € 350.000,-

Lekkage pompsation
In Februari 2015 werd door Maasvlakte Olie Terminal Rotterdam een olielekkage van 100 m3 aan Van Dijk Maasland gemeld. De consequenties van de lekkage bleven niet onopgemerkt. De vloeistofdichte betonnen vloerplaat onder het pompstation stond geheel vol met ruwe olie. Tevens stroomde een deel van de olie over de randen van de vloerplaat naar de omliggende grond. 
Op het hoogtepunt heeft Van Dijk Maasland in de rol van projectcoördinator en hoofduitvoerder met een team van 3 zandzuigwagens, 2 minigravers, een telekraan en 6 grondwerkers gewerkt om de in totaal 850 m3 ton vervuilde grond te verwijderen. De vervuilde grond is vervangen door schone grond en is opnieuw ingezaaid.  

Volgens de richtlijn BRL7000 en in een uitstekende samenwerking met vaste aannemers, zijn de werkzaamheden naar alle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en opgeleverd.

 I MG  3753I MG  3758