Werken met Van Dijk

Funderingherstel

Funderingsherstel C. van Beverenstraat

De Cornelis van Beverenstraat in Dordrecht kampte in 2007 met verzakkende woningen, als gevolg van een bacteriële paalinfectie, overbelasting en wisselende grondwaterstanden rondom de houten palen. Funderingsherstel was noodzakelijk.

Project: Funderingsherstel C. van Beverenstraat
Opdrachtgevers: Particuliere eigenaren
Uitvoeringsperiode: 2007
Gefactureerde omzet: € 799.000,-
Het project

Het funderingsherstel voor elf woningen in de van Beverenstraat in Dordrecht is geheel uitgevoerd door Van Dijk Maasland. Alle woningen beschikten over een kelder onder het huis. De funderingen van deze monumenten waren zodanig verzakt, dat nieuw draagvermogen aanbrengen noodzakelijk was. Voor deze ingreep is gekozen voor het toepassen van ons VDM vijzelpaal® systeem in combinatie met uitbreiding van de kelders. De toepassing van de Vijzelpaal geeft een minimum aan overlast en is daarbij economisch verantwoord.

Alle werkzaamheden zijn ondergronds uitgevoerd, waardoor de overlast werd beperkt. De woningen zijn tijdens de ingreep bewoond gebleven; toegang tot de funderingen is verkregen door tijdelijke sparingen onder het maaiveld. Door deze aanpak hebben er geen visuele wijzigingen plaatsgevonden aan de karakteristieke gevels. De gemetselde kelders zijn vervangen door grotere waterdichte kelders en deze hebben elk ook een dragende functie  gekregen.

Tot besluit is het project naar volle tevredenheid van de eigenaren/bewoners afgerond.

xbeveren 2