Werken met Van Dijk

Wijnkelders

 

 

Wijnkelder Vlaardingen

De eerste plaatsing van de Helicave wijnkelder in Nederland. Wijnkoperij Hosman Frères te Vlaardingen (sinds 1896) heeft de beschikking over een grote loods waarin wijnen en aanverwante producten fraai worden gepresenteerd. Voor zowel de opleg van eigen wijnen, en de presentatiewaarde voor klanten te vergroten is besloten om een Helicave aan te leggen.

Project: Wijnkelder Vlaardingen
Opdrachtgever: Hosman Frères
Uitvoeringsperiode: 2003 (3 weken)
Gefactureerde omzet: N.v.t.
Project

Van Dijk Maasland heeft middels grondig vooronderzoek samen met de opdrachtgever Hosman Frères de beste locatie voor de wijnkelder bepaald. De risico’s en de inzet van het materiaal worden tijdens zo’n vooronderzoek ingeschat. Gekeken is naar de samenstelling van de grond, type vloer, noodzakelijkheid van bronbemaling (wegpompen van grondwater), type fundering, plaats van de funderingsbalken en het leidingwerk.

De keuze voor het type Helicave Maxi Ronde, met een diameter van 2.45 meter, en een diepte van 2,25 meter, (goed voor de opslag van 1.600 flessen wijn) bepaalde de grootte van het uit te graven gat. Na het uitgraven van de grond en het opslaan in depot, is er een tijdelijke stalen bekisting aangebracht om het instorten van de grond te voorkomen (tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van aluminium bekistingen). Vervolgens is een zandbed aangebracht voor een vlakke en stabiele ondergrond met daarop een waterdichte butylzak welke de waterdichtheid van de kelder garandeert. (Overigens, niet iedere kelder behoeft een zandondergrond, dit ligt aan de bodemgesteldheid.) Ter bescherming van de butylzak is er een viltlaag gelegd waarop de betonnen vloer kon worden gestort. Na het uitharden van de vloer (1 dag), zijn de betonnen kelder- en trapelementen geplaatst door middel van een handbediende takel, gestempeld tussen bestaand plafond en vloer. In de regel gebeurt dit met een kraan/graafmachine, maar de omstandigheden lieten dat in dit geval niet toe. Vervolgens is het dak geplaatst, het luchtventilatiesysteem aangebracht, de betonvloer gestort en de vloer aangeheeld. Tot besluit vond de afwerking en de bevestiging van het kelderluik plaats.

De gemiddelde tijdsduur voor het plaatsen van een Helicave duurt twee weken. Dit ligt geheel aan  de situatie ter plaatse. Indien er met een kraan gegraven kan worden, scheelt dit twee dagen graven. Bij Hosman Frères duurde het plaatsen van de kelder drie weken doordat er een fundering (een oude schoorsteen van een Melkfabriek) van 9 m2 en 80 cm dik moest worden weggehakt.

Uiteindelijk is deze eerste plaatsing goed gelukt; het is een mooie en functionele blikvanger geworden waarin wijnen optimaal worden bewaard.

D SC00106hosman2hosman3hosman4