Werken met Van Dijk

Groenvoorzieningen

Groen- en waterwerken park Lierhout
‘De algehele samenwerking met Van Dijk heb ik als heel goed ervaren.'
H. Poot - Teamleider beheer Groen, gemeente Westland

Park Lierhout is gerealiseerd in opdracht van Gemeente Westland. In samenwerking met Van Dijk Maasland en KV Bouw is een park uit de vijftiger jaren omgetoverd in een speels park, waar jong en oud in kan vertoeven.

Project : Park Lierhout, de Lier
Opdrachtgever : Gemeente Westland
Uitvoeringsperiode

Februari 2012 t/m April 2012

In gesprek met de heer H. Poot (teamleider Gemeente Westland)
‘De algehele samenwerking met Van Dijk heb ik als heel goed ervaren. Zeker bij zaken die nog niet in het bestek omschreven stonden. Daarin dacht Van Dijk mee en zijn ze creatief in het bedenken van oplossingen.’

Volgens de heer Poot was de grootste uitdaging om een ouderwets park zo (her) in te richten dat het voor alle doeleinden geschikt zou zijn. ‘Doelstellingen voor het park: Educatie, plezier, genieten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Door een goede samenwerking met alle partijen. Het park is nu speelser. Kinderen kunnen zelf hun activiteiten bepalen. Bijvoorbeeld door over het water te lopen via de aangebrachte keien of over de brug op die op waterniveau ligt. Het park wordt nu intensief gebruik, waarmee het doel is bereikt.’

De heer Poot heeft ruime ervaring met aannemers, en is zeer te spreken over Van Dijk. De kernwaarden van Van Dijk komen geheel overeen met zijn beleving van de uitvoering en samenwerking binnen dit project.

Kernwaarden  VDM