Werken met Van Dijk

Bedrijfsterreinen

Aanleg binnentuin

Het project omvatte de totale inrichting van de binnentuin voor de Priva in De Lier. Gezien de allure van het gebouw werd ook aan de inrichting van de binnentuin een hoge mate van kwaliteit geŽist.

Project: Aanleg binnentuin Priva in de Lier
Opdrachtgever: Reinco Vastgoed
Uitvoeringsperiode: Mei 2007 t/m mei 2008
Gefactureerde omzet: Ä 526.315,-
Het project

Door het groot aantal groepen waarmee rekening moest worden gehouden was planning van de werkzaamheden een van de voornaamste aspecten. Daarnaast kon er slechts gebruik gemaakt worden van klein materieel en was de logistiek voor de aanvoer van materialen afhankelijk van een goede afstemming en planning. De werkzaamheden hebben zowel buiten als binnen plaatsgevonden waarbij de aanleg van de binnentuin het voornaamste deel van het werk was. Het andere deel van de werkzaamheden betrof het inrichten van het buitenterrein en de aanleg van een fietsenstalling.

Om de binnentuin te realiseren heeft Van Dijk schuimbeton aangebracht om eventuele verzakkingen van de ondergrond in de toekomst te ondervangen. Voor de inrichting van de binnentuin is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen van zowel hout als steen. Ook de inrichting wat betreft plantmateriaal heeft Van Dijk voor haar rekening genomen.

Het project is naar ieders tevredenheid uitgevoerd en opgeleverd.

xx